Menu

Prisotnost po čakrah vsak četrtek

27 maja, 2020 - Na sporedu je ...
Prisotnost po čakrah vsak  četrtek


Četrtek od 18h do 19:30
od 4.6. 2020 dalje

Paket 4x obisk samo 30€
Redni obiskovalci delavnic imajo dostop do spletnih vsebin gratis.
Ostali pa si lahko dostop do vsebin zakupite za 73,20€
Vse o tem najdete

tukaj


Srečanja so namenjena postopnemu poglabljanju vase. S temeljitim in neprekinjenim delom se rezultati pokažejo kmalu. O spremembah govorimo takrat, ko so le te že opazne tudi v zunanjem svetu. To pomeni, da tudi okolica opazi, da so se spremenili naši odzivi in, da se je spremenil tudi naš življenjski slog.

Na sporedu:
3. čakra
Sončni pletež je povezan z naslednjimi psihološkimi in vedenjskimi funkcijami:
* Strast
* Toplota
* Volja, ego
* Ogenj v 3. čakri preobraža – skuri staro
* Starodavna znanja, ki jih nosimo v sebi
* Vitalnost
* Odkrivanje svoje lastne biti – kdo sem
Skozi 3. čakro se prebuja strast do življenja, navdušenje in želja po premikanju- napredku. 3. čakra je sicer mentalna čakra, pa vendar je njeno pravilno delovanje povezano z razumevanjem čustvenih procesov. Center sončnega pleteža je izjemno pomemben za občutek povezanosti in medsebojno sodelovanje.

“””””””””””””””””””””””””””””

TEMELJITO DELO NA SEBI

Za doseganje konkretnih rezultatov – sprememb je zelo pomembno, da vztrajamo v neprekinjenem delu.
Zavedati se moramo, da je delo na sebi proces, ki traja in ga ni mogoče opraviti v eni uri, ali enem dnevu. Seveda pa se z vsako transformirano blokado pokažejo tudi konkretne spremembe, kar lahko sprejmemo kot nagrado za dobro opravljeno delo in spodbudo za nadaljevanje.
Naši četrtki so namenjeni celostnemu soočanju s seboj na vseh ravneh – FIZIČNI, ČUSTVENI, MENTALNI in DUHOVNI.
K celostni obravnavi pa seveda spadajo tudi pomembna življenjska področja, kot so – ODNOSI, POSLOVNO PODROČJE, DRUŽINA, STIK S SEBOJ in drugi.

Naša srečanja so namenjena neprekinjenemu in poglobljenemu delu na sebi, na vseh ravneh hkrati, kar doslej ni bila ustaljena praksa.

Torej na enkrat delati na:

  • fizični ravni– fizične vaje so namenjene predvsem čutenju, raztezanju  in sproščanju telesa (brez hudega napora)
  • mentalni- razumski
  • duhovni– nezavedno, podzavestno …


Temeljito se bomo posvetili VSAKI ČAKRI POSEBEJ.
Skozi procese KARMIČNE DIAGNOSTIKE, POGLOBLJENE MEDITACIJE IN FIZIČNE AKTIVACIJE POSAMEZNE ČAKRE, odkrivamo blokade, ki ovirajo optimalen energijski izkoristek naših potencialov – sposobnosti.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

PROGRAM za vsa srečanja

Proces prisotnosti- ozemljitev,
fizične vaje in aktivacija čakre,
proces soočanje in transformacije – Karmična diagnostika,
sproščanje

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

PRISOTNOST

je proces, ki teče vzporedno z življenjem. Do stanja prisotnosti pridemo s spremembami, ki so vezane na vsakdanje življenje.
Ni nam treba delati drastičnih premikov, saj je stanje prisotnosti, naravno stanje in je nekaj povsem navadnega in vsakdanjega v življenju. Za to ne potrebujemo niti posebnega prostora, niti časa, ki bi ga morali nameniti samo za trening prisotnosti, niti kakršnih koli rekvizitov.
Zavedati se s kakšnim namenom sem tukaj in to sprejeti, kot najboljšo možnost za osebni napredek na vseh področjih, ne le nekaterih, pomeni biti zadovoljen s seboj in s tem kar v življenju počnem. Pomeni tudi na svoj edinstven način udejanjati svoje življenjsko poslanstvo. Biti pripravljen delati in uživati ob tem in za to prejemati bogato plačilo – to je prisotnost.

____________________________________


Tibis – Ljubljana – Vič

Prispevek:

mesečno 30€ – 4 obiski
polletno 140€ – vsi obiski po želji+ gratis dostop do vseh zapiskov in vaj, za posamezno čakro

Spodaj v galeriji si lahko pogledale nekaj posnetkov iz prvih delavnic.
Dostop do vsebin na Tibis-eAkademiji si pridobite z udeležbo na delavnicah, ali s pogoji, ki so objavljeni na spletnem portalu.

Prijave in informacije
info@tibis.si