Menu

Karmična diagnostika

22 marca, 2018 - Profil
Karmična diagnostika

[sgmb id=”2″]

 

Karmična diagnostika  

je sistem,

ki se ukvarja z ugotavljanjem karmičnih  zapisov.

Karmični zapisi so žive strukture, ki so locirane na različnih mestih v biopolju osebe, živali, tudi predmetov in drugih zaključenih oblik.

Bipolje ali aura je energetski ovoj okoli živih struktur. Da je neka struktura živa se smatra, da je prežeta z energijo, ki ji daje življenje in moč za delovanje. Življenjska energija se črpa iz različnih objektov, odvisno od značaja strukture.

Karmične strukture so ostanki človekovega delovanja. Določena misel, dejanje, način odzivanja ali odločitev pušča v bipolju karmični zapis. Vse to vpliva na počutje, odnose, odločitve, uspeh in nenazadnje na zdravje človeka.

Zapisi se v biopolju izrazijo kot deformacije, ki se na fizičnem telesu izkažejo kot bolezen, psihične deformacije, slabi odnosi, ponavljajoči se travmatični dogodki, neuspehi in tako dalje.

Karmična diagnostika je informacijsko poseganje v biopolje z namenom prepoznavanja strukturne lastnosti in razreševanje le teh.

Karmična diagnostika deluje globinsko in sega vse do strukturnih korenin. S prepoznavanjem karmičnega zapisa, oseba dobi možnost, da skozi določen proces spremni lastnost struktre in s tem odziv na okolje.

S spreminjanem strukturnih lastnosti, se ne spreminja le fizično stanje telesa, spremeni se tudi osebnost, kar je temelj za nadaljnje odločitve in usodo.

Iz tega sklepamo, da je človekova osebnost  tesno povezana s karmičnimi strukturami, ki so locirane v njegovem biopolju.

Karmična diagnostika ne vpliva le na trenutno stanje osebe, pač pa deluje globinsko in dolgoročno tudi na bolezni in dogodke, ki bi se v nasprotnem primeru pojavile čez več let ali desetletji.

Karmična diagnostika je sistem, ki deluje na vseh področjih, naj si je to osebno, družbeno ali kolektivno, tako pri fizičnem stanju, kot čustveno, poslovno ali pri stanju višje zavesti.

Z vplivanjem na energetske strukture v bioplju presežemo karmične zapise, s tem spreminjamo osebnost in značaj. Z dvigom zavesti nad karmično delovanje, dosežemo harmonijo, mir in blagostanje.

Karmična diagnostika je metoda, ki jo je razvil ruski duhovnik S.N.Lazarev, za naš prostor pa jo je priredil bioterapevt Marjan Ogorevc.